Skip links

Nowości PASS

PASS Stanztechnik AG ciągle poszukuje lepszych rozwiązań narzędziowych. Dzięki kompetencji i zaangażowaniu wszystkich pracowników powstają innowacyjne rozwiązaniaoferowane przy współpracy z partnerami w wielu sektorach przemysłu na całym świecie.

zobacz więcej

PASS Stanztechnik AG ciągle poszukuje lepszych rozwiązań narzędziowych. Dzięki zastosowaniu metalurgicznej stali proszkowej do produkcji narzędzi oraz w pełni zautomatyzowanego procesu produkcyjnego, produkty i konstrukcje narzędzi są stale udoskonalane, a terminy dostaw są ograniczone do minimum.

PASS Stanztechnik AG posiada kilkunastu partnerów w ponad 60 krajach, gdzie przy współpracy z nimi wprowadza strategię innowacyjności. Globalna obecność przy jednoczesnym zachowaniu ciągłej wysokiej jakości produktu oraz ciągłego wzrostu to wyzwanie, któremu PASS Stanztechnik AG bez problemu jest w stanie podołać każdego dnia.

Dzięki kompetencji i zaangażowaniu wszystkich pracowników powstają innowacyjne rozwiązania oferowane przy współpracy z partnerami w wielu sektorach rynkowych całego świata.

ps: easy-cut

Zobacz więcej

ps: 90-circle-bend

Zobacz więcej

ps: close-cut

Zobacz więcej

ps: deburr

Zobacz więcej

ps: low-scratch-die

Zobacz więcej

ps: passfit

Zobacz więcej

ps: knock-out

Zobacz więcej

ps: position

Zobacz więcej

ps: texture

Zobacz więcej

ps: engraving-up

aaax
Zobacz więcej

ps: low-scratch-stripper

Zobacz więcej

ps: assembly

Zobacz więcej

ps: beta-V2

Zobacz więcej

ps: tornado-die (styl – vacuum)

Zobacz więcej