Skip links

Jak wygiąć rurę stalową?

Gięcie rur to zabieg coraz częściej stosowany w szeroko pojętym przemyśle metalowym. Wykonuje się je w budownictwie, energetyce, przemyśle gazowym i wodnym, zakładach użyteczności publicznej i w wielu innych branżach podczas instalacji, np. systemów rurociągów czy montażu konstrukcji budowlanych.

Gięcie rur zastępuje tradycyjne spawanie, szczególnie z uwagi na lepsze walory estetyczne, a także niższe koszty produkcyjne. Dodatkowo, gięcie rur pozwala uzyskać bardzo precyzyjne efekty, nawet w przypadku niewielkich elementów. Ta nowoczesna technologia świetnie sprawdza się nie tylko w przemyśle, lecz również w życiu codziennych, w trakcie okazjonalnych prac remontowo-budowlanych.

Gięcie rur stalowych

Rury stalowe znajdują szerokie zastosowanie. Wybór metody gięcia podyktowany jest, takimi parametrami jak między innymi promień rury, grubość ścianki czy ostateczne przeznaczenie. Warto podkreślić, że odpowiednio dobrana technika gięcia pozwala na osiągnięcie najlepszych efektów bez jakichkolwiek wad. Gięcie rur stalowych może zostać wykonane przy wykorzystaniu urządzenia – giętarki trójrolkowej oraz technik gięcia trzpieniowego lub stretch bendingu.

  1. Giętarka trójrolkowa

Gięcie rur stalowych przy użyciu giętarki trójrolkowej to jedna z najczęściej stosowanych metod. Urządzenie wyposażone jest w rolki, które zamontowane są pionowo na maszynie. Pożądany promień zgięcia otrzymuje się poprzez przepuszczenie rury przez rolki. Technika ta świetnie sprawdza się zarówno w przypadku rur ciężkich, jak i również tych lekkich – o różnej średnicy.

  1. Gięcie trzpieniowe

To technika przeznaczona do wykorzystania w przypadku rur o bardzo małych promieniach. Umożliwia precyzyjne gięcie i pozwala uniknąć takich wad jak marszczenie się metalu czy złamanie ścianki. We wnętrzu rury umieszcza się narzędzie, które zapewnia usztywnienie podczas wykonywania gięcia, a tym samym chroni przed wszelkimi deformacjami. W efekcie, stalowa rura ma tę samą średnicę w łuku zgięcia, co przed nadaniem nowego kształtu.

  1. Stretch bending

To metoda, która rozwinięta została na potrzeby przemysłu lotniczego, jednak obecnie jest stosowana również do celów architektonicznych. Stretch bending zapewnia bardzo precyzyjne gięcie rur. Tutaj rura umieszczana jest w specjalnej maszynie – oba jej końce mocowane są na zaciskowych uchwytach. Rura rozciągana jest do granicy plastyczności. Tutaj występuje stałe naprężenie materiału, co w efekcie zapobiega deformacjom w wewnętrznych wygiętych ściankach.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą szlifierki do rur!