Skip links

Rodzaje obróbki metalu

Obróbka metali to działanie obejmujące kilka procesów, których wynikiem jest zmiana kształtu i struktury obrabianego metalu. Przy pomocy odpowiednich narzędzi i  z wykorzystaniem umiejętności specjalistów, można zmienić nie tylko samą formę danego elementu, ale też jego właściwości fizykochemiczne. Istnieje kilka rodzajów obrabiania metali, z których każdy pozwala na uzyskanie innych efektów.

Laserowe cięcie metalu

Cięcie laserem to metoda pozwalająca na uzyskanie precyzyjnego kształtu obrabianego elementu. Jest to jeden z najlepszych sposobów na wykonanie seryjnego procesu obróbki określonych elementów. Choć laserowe cięcie metalu można zastosować praktycznie na każdym rodzaju blachy, należy uwzględnić grubość blachy, jaką obsługuje dana maszyna do obróbki metalu.

Obróbka skrawaniem

Jest to jeden z najczęściej stosowanych rodzajów obróbki metalu. Obejmuje ona usuwanie nadmiaru materiału z obrabianego kawałka metalu za pomocą narzędzi skrawających, takich jak tokarki, frezarki i wiertarki. Proces ten może obejmować toczenie, frezowanie, wiercenie i gwintowanie, w wyniku których uzyskuje się pożądany kształt i wymiary metalowego przedmiotu.

Obróbka plastyczna

Ten rodzaj obejmuje procesy, podczas których metal jest odkształcony plastycznie za pomocą sił mechanicznych lub cieplnych. Przykłady to kucie, walcowanie, wyciskanie, tłoczenie i ciągnięcie. Te procesy pozwalają na kształtowanie metalu bez usuwania nadmiaru materiału.

Obróbka cieplna

Jest to technika z wykorzystaniem wysokiej temperatury w celu zmiany struktury wewnętrznej i właściwości materiału. Działanie wysokich temperatur pozwala na praktycznie nieograniczone możliwości kształtowania danego elementu. Obróbka cieplna może mieć na celu hartowanie, normalizację, cementowanie i inne procesy, które wpływają na twardość, wytrzymałość i inne właściwości metalu.

Obróbka chemiczna

Metoda ta polega na chemicznym lub fizykochemicznym oddziaływaniu na obrabiany element. Podczas tego procesu na metalu tworzy się powłoka ochronna, która zabezpiecza dany element przed korozją i zwiększa wytrzymałość na uszkodzenia mechaniczne.

Obróbka wibracyjna metalu

Jest to jeden z nowoczesnych sposobów obróbki powierzchni metalu. Podczas tego rodzaju obróbki można dokładnie wyrównać powierzchnię danego elementu i usunąć wszystkie ostre krawędzie. Komponenty poddane temu procesowi stają się odporne na działanie korozji. Obróbka wibracyjna jest często stosowana w celu poprawy jakości i wytrzymałości wyrobów metalowych.

Rodzaje obróbki metali – które są najskuteczniejsze?

Skuteczność obróbki zależy od projektu, materiału, kosztów i wymagań jakościowych. Dużą rolę w osiągnięciu wymaganego efektu spełniają też maszyny do obróbki metalu, które ułatwiają pracę i wpływają na precyzję całego procesu. Wybór odpowiedniego rodzaju obróbki metali zależy od konkretnego zastosowania i potrzeb produkcyjnych. W wielu przypadkach stosuje się kombinację różnych procesów obróbki, aby osiągnąć pożądane efekty.